Skip to main content

Bærekraft viktig hos Pierre Robert Group

Jeanette Hauan Fladby (i midten) på leverandørbesøk i Kina.

Jeanette Hauan Fladby (i midten) på leverandørbesøk i Kina. 

Orkla har utviklet en bærekraftsstrategi med ambisiøse mål frem mot 2020.

I den forbindelse har vi tatt en prat med Jeanette Hauan Fladby, administrerende direktør i Pierre Robert Group, om deres fokus på bærekraft.

Hvorfor er bærekraft viktig?

- Valgene vi tar i dag, vil ha stor påvirkning på fremtidige generasjoner. Som en ledende leverandør av undertøy til dagligvarekjedene må vi bidra til gode standarder og krav innenfor tekstilbransjen. Det er en bransje med store utfordringer, men også store muligheter til forbedring. Dette gjelder særlig lavkostland, hvor vi har en stor del av vår produksjon. Der kan vi gjøre en forskjell og bidra til positive endringer, sier Hauan Fladby.

Pierre Robert Group utarbeidet i 2014 en omfattende bærekraftsstrategi med ambisiøse mål. I strategien ligger en rekke tiltak som skal gjennomføres frem mot 2020.

- Hensynet til bærekraft skal integreres i hele vår innovasjons- og produksjonsprosess, og vil være en enda større og tydeligere del av vår forretningsvirksomhet, sier Hauan Fladby.

Hvilke resultater har dere oppnådd i 2014?

- Vi har blant annet innført opprinnelsesmerking på alle våre produkter. I tillegg til produksjonsland blir alle ullplagg merket med «mulesingfri ull» samt informasjon om opprinnelsesland for selve ullen. 

Selv om dette ikke er lovpålagt, mener vi at dette er informasjon som forbruker har nytte av, og det er et steg på veien mot mer åpenhet i bransjen, sier Hauan Fladby.

- Vi har tatt et valg om å unngå leverandører i særskilt krevende land hvor forholdene er for dårlige, og der vi ikke har stor nok mulighet til å påvirke eller følge opp.

Pierre Robert Groups leverandører må oppfylle strenge etiske krav, og i løpet av 2014 ble det gjennomført 25 revisjoner på fabrikknivå. Representanter fra Pierre Robert Group besøkte i tillegg 17 fabrikker hos eksisterende leverandører, og 9 fabrikker hos potensielt nye leverandører.

- Vi jobber for å opprettholde langsiktige forhold til våre leverandører. Dette skaper tryggere rammer for alle parter, og gjør det lettere for oss å ha kontroll på produksjonsleddet. Rundt 30 % av våre leverandører har jobbet med oss i 11 år eller lenger, og vi har samarbeidet med 86 % av leverandørene våre i 3 år eller mer.

Hva er du mest stolt av?

- Våre innkjøpere reiser jevnlig på leverandørbesøk, og i 2014 var jeg så heldig å få bli med til Kina. Jeg ble svært imponert over fabrikkene og fokuset de hadde på HMS, arbeidsforhold og kvalitetsrutiner, samt hvordan de jobbet for å holde energi- og vannforbruk på et minimumsnivå. Arbeidet vi gjør med å velge ut og følge opp leverandører i henhold til våre etiske retningslinjer, gjør meg svært stolt.

Pierre Robert Group har også fokus på å besøke underleverandører for å danne seg et mer detaljert bilde av leverandørkjeden. Det kan være produsenter som lager stoff, pakninger, spinnerier, tilbehør og lignende.

- Ansvarlighet og gode verdier ligger til grunn for alle våre beslutninger og valg, men det er alltid rom for forbedringer. I 2014 utarbeidet vi en omfattende bærekraftsstrategi. I strategien ligger en rekke tiltak som skal gjennomføres frem mot 2020. Hensynet til bærekraft skal integreres i hele vår innovasjons- og produksjonsprosess og være en enda større og tydeligere del av vår forretnings-virksomhet, avslutter hun.

Fakta om selskapet

  • Pierre Robert Group (PRG) eier merkevarene Pierre Robert og La Mote, og er Norges største leverandør til dagligvarehandelen av undertøy og strømpebukser for barn, kvinner og menn.
  • Alle plagg designes av et skandinavisk designteam i Oslo. PRG legger stor vekt på kvalitet, og jobber tett med oppfølging av produktkvalitet, HMS og bærekraft hos leverandørene.
  • Selskapet har 220 ansatte i Norge og Sverige, og driftsinntektene var i 2013 på 518 mill. kroner.