Skip to main content

Christer Grönberg utnevnt som HR-direktør

Christer Grönberg (53) er fra og med 1. desember utnevnt som konserndirektør med ansvar for HR i Orkla ASA.

Christer Grönberg har siden juni i år vært konstituert som HR-direktør.

Christer Grönberg fortsetter også å ha ansvaret for HR i Orkla Foods inntil en etterfølger er på plass.

- Vi er svært glade for at Christer har takket ja til stillingen som konserndirektør HR og ønsker ham lykke til i en rolle som han allerede har et godt grep om, sier Karl Otto Tveter, konserndirektør for konsernfunksjoner i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 9. desember 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250