Skip to main content

Et bærekraftig merkevarekonsern:

Emballasjeutvikling i Lilleborg

Jiff refill spray og Comfort refill

Lilleborg ønsker å lansere produkter som er optimale for hele verdikjeden.

Miljømessig gevinst er viktig når Lilleborg jobber med emballasjeutvikling. All emballasje skal ha optimal vekt og utforming. Det betyr ikke nødvendigvis at det skal være minst mulig emballasje, da dette kan føre til skade og svinn på produkter, som igjen kan gi svært negative miljøkonsekvenser.

- Emballasjeoptimering handler om flere ting, blant annet effektiv produksjon, effektiv transport og lagring, og minst mulig luft på pallen samt å tilby hensiktsmessige distribusjonspakninger for butikk. Dette krever flere runder med testing og samarbeid med ulike interessentgrupper. Resultatet er ofte en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, sier Merete Nes, emballasjeutvikler i Lilleborg.

Gjenvinning

Lilleborg benytter gjenvunnet og gjenvinningsbar emballasje i størst mulig grad. Med tydelig informasjon og merking på forpakningene er det også et mål å veilede forbrukerne til å sortere og avhende emballasjen på rett måte.

Som Grønt Punkt-medlem har Lilleborg merket produktene med denne logoen. Vederlaget som betales av medlemmene i Grønt Punkt, skal sikre finansiering av returordninger, innsamling og gjenvinning av ulike typer emballasje.

Emballasjeforbedringer i 2012

I 2012 gjorde Lilleborg flere emballasjeforbedringer som ga positiv miljøeffekt ved at det ble brukt færre paller og dermed mindre transport.  

  • Comfort refill:

Antallet refillposer i hver distribusjonseske er økt fra 8 til 10. Det betyr 96 flere refillposer per pall = 160 færre paller i 2012.

  • Jif Mopp Startpakke:

Emballasjen har mindre papp og plast enn tidligere. I tillegg er det mindre luft i pakningen, slik at transporten effektiviseres i alle ledd. Antall enheter på pall er doblet = 1460 færre paller i 2012.

  • Jif Refill Spray:

Jif Refill-variantene fikk en liten endring i høyde, som muliggjorde ett ekstra lag per pall = 191 færre paller i 2012.