Skip to main content

Enige om selvregulering

Anders Högberg

Anders Högberg

Matbransjen og myndighetene er enige om at bransjen selv skal regulere markedsføring overfor barn og unge i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og en samlet matbransje offentliggjorde i dag den nye selvreguleringsordningen for markedsføring mot barn og unge. Den frivillige ordningen vil etter planen tre i kraft til høsten.

Den nye selvreguleringsordningen styres av et sett med overordnede retningslinjer. I tillegg vil et nytt klageorgan, Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), følge opp ordningen i praksis.

- Vi styrker og videreutvikler matbransjens selvjustis i forhold til markedsføring mot barn og unge. Dette gjør vi gjennom en omfattende selvregulering og et uavhengig organ som skal følge opp brudd på ordningen. Hovedprinsippet er at næringen forplikter seg til ikke å markedsføre produkter mot barn under 13 år, sier fagsjef Anders Högberg i Orkla, som har ledet arbeidsgruppen.

Ifølge Högberg innebærer ikke ordningen et forbud mot markedsføring overfor ungdom, men han understreker at bransjen også her har forpliktet seg til å vise aktsomhet.

- Det er god dokumentasjon for at unge over 13 år har evnen til å forstå media og reklame på en helt annen måte enn barn. Det er imidlertid viktig å understreke at vi skal vise aktsomhet i kommunikasjonen til ungdom. Dette er klart uttrykt i både forskriftene til MFU og gjeldende norsk regelverk på området.

- Hvilke produkter er omfattet av ordningen?
- Vi har i arbeidet med selvreguleringen lagt til grunn et forslag til produktkategorisering fra departementene. Dette er en bred definisjon, som blant annet omfatter produkter som sjokolade, brus, is, kjeks, bakervarer og restaurantmat, sier Högberg.

Den nye ordningen er et resultat av et samarbeid mellom produsenter, handel og restauranter. Konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs, Håkon Mageli, mener det har vært avgjørende med et bredt bransjesamarbeid i denne saken.

- Ordningen er godt forankret i bransjen. Produsenter, salgssteder og restauranter har etablert en ordning som er omfattende. Forpliktelsen fra en samlet næring er sterk, og vi har tro på at aktørene vil følge retningslinjene og rette seg etter de vedtak som gjøres, sier Mageli.