Skip to main content

Et bærekraftig merkevarekonsern:

Fremtiden skaper vi sammen

Orklas bærekraftsrapport 2012

- Gjennom lønnsom vekst og bærekraftige produkter skal vi skape en bedre fremtid for våre forbrukere, kunder, medarbeidere, aksjonærer og samfunnet, sier konsernsjef Åge Korsvold. Du kan lese mer i Orklas bærekraftsrapport for 2012.

Orklas bærekraftsagenda er blitt tydeligere etter Orklas strategiendring fra å være et sammensatt industrikonsern til Nordens sterkeste merkevareselskap. Forbrukernes tillit er grunnleggende for at Orkla skal lykkes.

- Som en ledende produsent av mat og drikkevarer har vi et ansvar fra jord til bord. Derfor er vi opptatt av arbeidsforhold og miljø i leverandørkjeden, helse, miljø og sikkerhet i våre egne virksomheter, fornuftig bruk av råvarer og hvordan vi kan hjelpe forbrukere til en sunnere livsstil, sier Korsvold.

Mattrygghet

Orkla har etablert trygg matproduksjon basert på en internasjonalt anerkjent standard ved alle fabrikker. Hvert år investerer Orkla betydelige ressurser i intern opplæring, mattrygghetsrevisjoner, kvalitetskontroll og forbedringstiltak. Orkla har en føre-vâr holdning til bruk av nye ingredienser, og bruker for eksempel ikke råvarer eller ingredienser som er produsert ved hjelp av genteknologi.

Ernæring og helse

Orklas matvarer står hver dag på tusenvis av forbrukeres frokost- og middagsbord. Derfor er vi opptatt av å spre matglede og bidra til gode kostholdsvaner.
Orklas selskaper jobber systematisk med å utvikle produkter som gjør det enklere å ha et balansert kosthold, og 26 % av Orklas matvareomsetning kommer nå fra produkter med helsefordeler, eller med redusert mengde sukker, mettet fett eller salt. De siste fire årene har Orkla-selskapene redusert sitt årlige forbruk av palmeolje med ca. 10.000 tonn, og erstattet det med sunnere planteoljer. I årene som kommer vil Orkla forsterke innsatsen på ernæringsområdet.

Ansvarlige innkjøp

Orklas selskaper har de siste årene etablert rutiner for risikokartlegging og oppfølging av leverandører med utgangspunkt i våre etiske leverandørkrav. Noen av råvarene vi kjøper er det knyttet spesielle utfordringer til. I Orklas bærekraftsrapport kan du blant annet lese mer om Abba Seafoods engasjement for bærekraftig fiske og Nidars bruk av sertifisert kakao.

Miljø

Orkla skal drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet. Vår visjon er ingen skader på miljøet. Vi jobber derfor systematisk med å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden.

Et felles ansvar

Orkla har siden 2005 vært tilsluttet FN-initiativet Global Compact og har forpliktet seg til å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

- Jeg er stolt av hva vi har oppnådd siden vi signerte dette viktige initiativet, og entusiastisk med tanke på fremtiden. I Orkla tror vi at veien mot en bærekraftig fremtid handler om vilje til nytenkning hos næringsliv, myndigheter og samfunn, et godt samspill mellom disse aktørene og fremfor alt; hardt arbeid. Å skape et bærekraftig samfunn er et felles ansvar, og vi må alle starte med oss selv, sier Åge Korsvold.