Skip to main content

Kjønnsubalansen i Orkla

Hvorfor er antallet kvinnelige ledere i Orkla fortsatt lavt når det rekrutteres 50 prosent av hvert kjønn? Spørsmålet ble diskutert på Orkla Women Network Meeting 10. januar i Oslo hvor rundt 60 kvinner fra ulike Orkla-selskaper i Europa deltok.

Toppledelsen i Orkla setter fokus på temaet fordi det lønner seg å utnytte de kvinnelige talentene i selskapet.
– Talent er det viktigste – uansett kjønn! Lederposisjoner i Orkla må besettes av de best kvalifiserte menneskene. Disse finner vi blant begge kjønn. Når kvinneandelen blant ledere i Orkla er lav, betyr det at vi går glipp av mange dyktige ledertalenter, sa konsernsjef i Orkla ASA Dag J. Opedal, som lovet å følge opp dette temaet i ulike fora.

Enkelte internasjonale undersøkelser viser at selskaper med kvinner i ledelsen er mer lønnsomme enn bedrifter med kun menn i ledelsen. Men det må være minst 30 prosent kvinner i ledelsen for å få effekt. 

Mange ulike grunner

På konferansen ble det diskutert ulike årsaker til at for få kvinner kommer i lederstillinger samt hvilke tiltak som kan settes inn. Både kvinner og menn har ansvar for at kvinner ikke når opp. For eksempel: Menn velger ofte menn fra sitt nettverk, og vurderer kompetanse ut i fra en maskulin referanseramme. Og kvinner vil gjerne være 120 prosent sikre på at de klarer jobben. Men erfaringen er at veldig få kvinner sier nei når de først blir spurt.

”Business Issue”

– Dette er ikke et kvinnespørsmål, men et forretningsmessig spørsmål. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i bedrifter, sa foredragsholder Avivah Wittenberg-Cox, som holder foredrag over hele i Europa om lederskap og kjønnsspørsmål.

– Det er ikke kvinnene alene som skal løse problematikken med bedre kjønnsbalanse. Det er i høyeste grad noe menn også må være opptatt av, understreket hun.

Kvinner utgjør over halvparten av jordens befolkning så vel som av utdannede fra universitetene og må behandles deretter; det er med andre ord ikke en minoritetsgruppe det er snakk om.

”Equal but different”

Etter å ha brukt flere tiår på å få gjennomslag for at kvinner skal behandles likt med menn, er det interessant når Wittenberg-Cox fremhever at kvinner må bli behandlet både likt og ulikt i forhold til menn.

– Kvinner og menn er forskjellige. Vi behandler jo ikke ulike nasjonaliteter likt, men vi tar hensyn til kulturelle ulikheter, påpekte hun.

”Half the Talent, Half the Market” står det å lese på visittkortet hennes. Les mer på http://www.avivahwittenbergcox.com/.

Tekst og foto: Marit Mosnesset