Skip to main content

Konkurransemyndigheter har godkjent Sapa-transaksjonen

Fra venstre: Sapas konsernsjef Egil Hogna, konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg og Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. Foto: Øyvind Breivik/Hydro

Fra venstre: Sapas konsernsjef Egil Hogna, konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg og Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. Foto: Øyvind Breivik/Hydro

Hydros overtakelse av Orklas 50 % eierandel i Sapa har blitt godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter som kreves før gjennomføring.

Hydro og Orkla forventer derfor å gjennomføre transaksjonen på eller rundt den 2. oktober 2017.