Skip to main content

Ny struktur for Orklas konsernledelse

Konsernsjef Peter A. Ruzicka gjør tilpasninger i Orklas konsernledelse. Endringen innebærer at konsernsjefen vil kunne vie mer av sin tid til oppfølging og utvikling av Orklas forretningsområder.

De sentrale konsernfunksjonene – Business Development, HR, Operations, Kommunikasjon og Corporate Affairs samt Legal Affairs – blir samlet under én ledelse.

- Endringen vil bidra til å styrke koordinering av og mellom konsernets fellesfunksjoner. Orklas konsernfunksjoner er meget kompetente og vil være viktige pådrivere i utviklingen av konsernet fremover, herunder hjelpe oss å utnytte våre stordriftsfordeler og realisere synergier raskere, sier Peter A. Ruzicka.

Justeringene innebærer for øvrig ingen endring i de enkelte konserndirektørenes ansvar og arbeidsoppgaver.
Etter endringen vil Orklas konsernledelse ha følgende medlemmer:

 • Peter A. Ruzicka, konsernsjef
 • Jens Bjørn Staff, konserndirektør, Økonomi & Finans (tiltrer 1. juni 2014)
 • Karl Otto Tveter, konserndirektør, Konsernfunksjoner
 • Atle Vidar Nagel-Johansen, konserndirektør, Orkla Foods
 • Christer Åberg, konserndirektør, Orkla Confectionery & Snacks
 • Stig Ebert Nilssen, konserndirektør, Orkla Home & Personal
 • Pål Eikeland, konserndirektør, Orkla Food Ingredients
 • Paul Jordahl, konserndirektør, Orkla International
 • Terje Andersen, konserndirektør, Investments (i tillegg til Økonomi & Finans inntil Staff tiltrer)

Orklas utvidede konsernledelse vil i tillegg bestå av følgende konserndirektører, som vil rapportere til Karl Otto Tveter:

 • Ole Petter Wie, konserndirektør, Business Development
 • Marianne Romslo-Macarie, konserndirektør, HR
 • Johan Clarin, konserndirektør, Operations
 • Håkon Mageli, konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs
 • Karl Otto Tveter vil fortsatt også ha stillingen som konserndirektør, Legal Affairs