Skip to main content

Orkla bidrar til FNs bærekraftsmål

Statsminister Erna Solberg og konsernsjef Peter A. Ruzicka

Statsminister Erna Solberg og konsernsjef Peter A. Ruzicka

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka var én av mange toppledere som i april personlig signerte en «pledge» knyttet til FNs bærekraftsmål. Mandag 6. juni deltok Orkla på et lederseminar i regi av blant annet Utenriksdepartementet om hvordan næringslivet kan bidra aktivt i arbeidet med de globale utviklingsmålene.

- FNs 17 bærekraftsmål mot 2030 beskriver hva vi i fellesskap må jobbe med for å oppnå en bærekraftig utvikling. Orkla ønsker å bidra, og vil bruke de globale bærekraftsmålene som inspirasjon og veiledning, sier Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility i Orkla.

I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2020 identifisert fire hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø.

- Gjennom innsatsen på disse områdene vil Orkla bidra til en bærekraftig verdikjede. Orklas bærekraftsstrategi omfatter en rekke tiltak rettet mot å sikre en sunn livsstil, bekjempe klimaendringer, bevare havets ressurser, bevare regnskog og andre viktige utviklingsmål, sier Behrens.