Skip to main content

Orkla blant de beste på klimaledelse

Illsutrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

I den årlige rapporteringen som legges frem av investorinitiativet CDP rangeres Orkla blant de beste selskapene innen klimaledelse.

Orkla har forbedret klimaresultatene og er blant selskapene som scorer høyt. Det viser rapporten fra CDPs gjennomgang av 5 500 av verdens største børsnoterte selskaper som nylig ble lagt frem.

Orkla har en positiv utvikling og får scoren A-. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på selskapenes evne til å redusere klimagassutslipp, sette meningsfylte mål og følge opp fremdrift.

- Dette utmerkede resultatet viser at Orkla ASA har gjennomført en rekke klimaledelsestiltak, både i og utenfor sin egen, skriver CDP i sin analyse.

I alt 557 internasjonale selskaper er vurdert i gruppen «Consumer Staples», og av disse fikk 11 selskaper resultatet A og 38 selskaper, blant dem Orkla, A- innen kategorien Climate Change.

- Vi jobber aktivt for å minimere miljøfotavtrykket vårt i alle ledd av verdikjeden. Det er derfor gledelig at vi nå tar nok et steg mot øverste nivå i CDPs rangering, sier Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla. 

- Samtidig øker vi ambisjonene gjennom nye initiativ. Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra Orklas egne vannkraftverk i Norge dekker vi hele vårt elektrisitetsbehov gjennom fornybar energi. Med dette tiltaket reduserer vi Orklas indirekte klimagassutslipp med nærmere 30 %.

Orkla har også forpliktet seg til å sette mål for klimagassreduksjon i tråd med det vitenskapen mener er nødvendig for å nå togradersmålet (Science Based Targets).

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid i Orklas årsrapport >

Visste du at

  • Orkla har som mål å redusere klimagassutslipp og forbruket av vann og energi i egen virksomhet med 20 % sammenlignet med 2014
  • Orkla har forpliktet seg til å sette Science Based Targets 
  • Orkla har forpliktet seg til avskogingsfri leverandørkjeder 
  • Orkla har rapportert klimaregnskap til CDP siden 2008