Skip to main content

Orkla blir samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap

Anne Kathrine Slungård, leder i Ungt Entreprenørskap og Arve Heltne, Orkla Marketing & Innovation.

Anne Kathrine Slungård, leder i Ungt Entreprenørskap og Arve Heltne, Orkla Marketing & Innovation.

Orkla ønsker å støtte opp under unges skaperglede og har gjennom Orkla Friends Fund inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap arbeider for å knytte næringslivet og skolene tettere sammen, og gi elever erfaring i nyskaping og bedriftsetablering. Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Orkla deltar i juryen for- og deler ut Orkla innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter i 2017.

- Innovatører trengs overalt i samfunnet, og kreativitet er og blir en nøkkelkompetanse. Denne kompetansen kommer ikke av seg selv. Den må trenes både i skolen og i næringslivet. Orkla og Ungt Entreprenørskap kan både stimulere til kreativitet og synliggjøre dette bedre sammen enn hver for oss, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

- Innovasjon er viktig for oss, og vi syntes det er fantastisk å få muligheten til å støtte opp under ungdoms kreativitet og skaperglede med midler fra Orkla Friends Fund, sier Arve Heltne, SVP Orkla Marketing & Innovation.

I tillegg til økonomisk støtte ønsker Orkla å bidra med veiledning, foredrag og workshops med ungdomsbedriftene.

- Gjennom møtene med engasjerte unge kan vi lære mye og få nye perspektiv inn i vårt innovasjonsarbeid. Noen av våre viktigste innovasjonsutfordringer er eksempelvis produkter med en bedre ernæringsprofil som samtidig appellerer til ungdom, sier Knut Ellekjær, produktutviklingsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks.

Gode rollemodeller

- Samarbeidet byr på flere spennende muligheter. Blant annet vurderer vi å tilby medarbeidere muligheten til å være mentor for ungdomsbedriftene. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er også en viktig arena for å vise hvilke spennende karrieremuligheter vi tilbyr i Orkla, sier Hege Aamotsmo, HR-direktør i Orkla Confectionery & Snacks.

Fra venstre: Anne Kathrine Slungård, leder i Ungt Entreprenørskap, sammen med Arve Heltne, Hege Aamotsmo og Knut Ellekjær i Orkla

Fra venstre: Anne Kathrine Slungård, leder i Ungt Entreprenørskap, sammen med Arve Heltne, Hege Aamotsmo og Knut Ellekjær i Orkla

Facts

Om Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon, som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Les mer på:  www.ue.no>

Om Orkla Friends Fund

Orkla Friends Fund ble introdusert i forbindelse med lanseringen av Orklas visjon «Din venn hver dag. Siden september i fjor har ulike Orkla-selskaper blitt utpekt til å få gi midler fra Orkla Friends Fund til et veldedig formål. Primært har tildelingene vært i kategorien «Ernæring og helse», men med «Samfunnsansvar» som alternativ.  Les mer om Orkla Friends Fund>