Skip to main content

Orkla deler ut innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter

Kragerø miljø og østers UB har utviklet den første norskproduserte østerssausen, basert på Stillehavsøsters. De konkurrerer om Orklas innovasjonspris. (FOTO: Ungt Entreprenørskap.)

Kragerø miljø og østers UB har utviklet den første norskproduserte østerssausen, basert på Stillehavsøsters. De konkurrerer om Orklas innovasjonspris. (FOTO: Ungt Entreprenørskap.)

Fredag 5. mai deler konsernsjef Peter A. Ruzicka ut Orklas innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter.

En eksklusiv østerssaus basert på norske stillehavsøsters. En 100 % resirkulerbar bambustannbørste. Under NM for Ungdomsbedrifter skal 76 ungdomsbedrifter med 400 unge entreprenører i aksjon. Orkla deltar i juryen for innovasjonsprisen, i en konkurranse der innovative varer og produkter blir belønnet.

- Innovasjon er viktig for oss. Vi synes det er fantastisk å få muligheten til å støtte opp under ungdoms skaperglede sammen med Ungt Entreprenørskap. Med denne prisen ønsker vi å stimulere kreativiteten vi vet finnes der ute, sier Peter A. Ruzicka, konsernsjef i Orkla.

Fredag 5. mai vil han dele ut Orklas innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm. Orkla juryen består av Maria Borge Andreassen, Arve Heltne, Celine Waldjac, Jørend Bolstad og Ole Jørgen Tumyr. 

Les mer om NM for Ungdomsbedrifter på Ungt entrepenørskaps nettsider >

Bygger bro mellom skole og næringsliv

I 2016 deltok over 25 000 ungdommer i Ungt Entreprenørskap sine programmer, og over 27 000 personer fra arbeids- og næringsliv var på ulike måter involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i skolen. Om lag 2 000 av disse har vært mentorer for ungdomsbedriftene.

Om Orkla og Ungt Entreprenørskap

  • Orkla ønsker å støtte opp under unges skaperglede og inngikk i september 2016 et samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
  • Ungt Entreprenørskap arbeider for å knytte næringslivet og skolene tettere sammen, og gi elever erfaring i nyskaping og bedriftsetablering.
  • Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Orkla deltar i juryen for- og deler ut Orkla innovasjonspris under NM for Ungdomsbedrifter 4.-5. mai 2017.