Skip to main content

Orkla på Dow Jones’ toppliste for bærekraft

Ass. direktør for samfunnsansvar, Ellen Behrens

Ass. direktør for samfunnsansvar, Ellen Behrens

Orkla er for tredje år på rad innlemmet i Dow Jones’ europeiske bærekraftsindeks.

Dow Jones’ bærekraftsindekser oppdateres årlig, og resultatene for 2013 ble lagt frem 12. september. Indeksene legger vekt på selskapers evne til å håndtere bærekraftstrender på en måte som styrker selskapenes langsiktige lønnsomhet.

Orkla er inkludert i Dow Jones’ europeiske bærekraftsindeks. Indeksen rommer de 20 prosent beste av totalt 600 europeiske selskaper, og Orkla er ett av fire selskaper i kategorien ”FOA Food products”. De øvrige selskapene er Danone, Nestlé og Unilever. På tvers av kategorier er i alt fire norske selskaper – Telenor, Storebrand, Norsk Hydro og Orkla – representert på Dow Jones’ prestisjetunge liste.

- Orkla-selskapene jobber systematisk for å sikre trygge produkter, gode arbeidsplasser og bærekraftig produksjon. Å bli innlemmet i Dow Jones’ europeiske bærekraftsindeks er en anerkjennelse av dette arbeidet, og gjør oss stolt, sier ass. direktør for samfunnsansvar, Ellen Behrens.

Som en ledende nordisk matvareleverandør er Orkla opptatt av å bidra til en bærekraftig verdikjede for mat.

- Arbeidet med mattrygghet, ernæring og helse, ansvarlige innkjøp og miljø krever daglig innsats fra alle våre selskaper, og Dow Jones-vurderingen gir oss inspirasjon til å strekke oss stadig lenger, sier Behrens.