Skip to main content

Orkla presentererte resultater for 2. kvartal 17. juli 2014

Peter A. Ruzicka og Jens Bjørn Staff

Peter A. Ruzicka og Jens Bjørn Staff

Orkla offentliggjorde resultater for 2. kvartal 2014 torsdag 17. juli 2014.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet ble samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene ble holdt i Orklas lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A ble holdt på engelsk og kan sees via webcast på www.orkla.no.