Skip to main content

Orkla styrker sin IT-plattform

Cognizant og Orkla Shared Services logoer

Orkla har inngått en femårig avtale med det amerikanske konsulent- og IT-selskapet Cognizant for drift og support av Orklas IT-systemer.

Avtalen er inngått med Orkla Shared Services (OSS), som i dag har forvaltningsansvaret for Orklas IT-systemer og fellestjenester. OSS er et heleid datterselskap av Orkla.

Cognizant overtar med dette ansvaret for IT-infrastruktur, applikasjoner og supporttjenester, som i dag håndteres av OSS’ avdeling Service Operations. Dette vil styrke Orklas IT-plattform og sikre en mer stabil leveranse av IT-systemer og tjenester til Orklas ansatte.  Samtidig vil den nye avtalen gi Orkla større fleksibilitet i valg av ny informasjonsteknologi.

Avtalen trer i kraft 1. juli 2013.

Cognizant er en av verdens ledende leverandører av IT-tjenester. Selskapet har hovedkontor i USA, med verdensomspennende virksomhet og mer enn 160.000 medarbeidere.

- Orkla er i økende grad avhengig av driftskritiske IT-systemer. Gjennom avtalen med Cognizant sikrer vi at våre IT-løsninger blir ivaretatt på en kostnadseffektiv og samtidig trygg måte. Orklas ansatte vil oppleve forbedret stabilitet og tilgjengelighet for de systemene og tjenestene de benytter hver dag. Ved å inngå en avtale med en så profesjonell leverandør er vi også sikret kapasitet til å gjennomføre større tilpasninger til fremtidige behov, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold.

Totalt 65 medarbeidere i OSS og tidligere Rieber & Søn vil som følge av avtalen overføres til Cognizant. Etter avtalen vil OSS bestå av 135 medarbeidere i følgende avdelinger:

  • Business Solutions – tilbyr rådgivningstjenester knyttet til IT- og forretningsapplikasjoner.
  • Human Resources Services – tilbyr lønnstjenester.
  • Service Delivery Organisation – koordinerer kontakt mellom kunder og eksterne leverandører.
  • Avtalen med Cognizant medfører ingen oppsigelser. Avtalen gir Orkla en kostnadsbesparelse estimert til ca. 200 mill. kroner over fem år. 

Orkla ASA
Oslo, 13. juni 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828