Skip to main content

Orklas årsrapport 2012

Åge Korsvold

Orklas årsrapport for 2012 er nå offentliggjort. Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskapning i Orkla.  

Orklas trykte årsrapport 2012 inneholder kun lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, og kan bestilles på Orklas nettsider.