Skip to main content

Orklas årsrapport 2014

Orklas årsrapport 2014

Orklas årsrapport for 2014 offentliggjøres i dag. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på www.orkla.no.

Trykt utgave av årsrapporten kan bestilles ved å klikke på bildet til høyre.

I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport som beskriver Orklas arbeid innen de fire hovedområdene mattrygghet, ernæring og helse, miljø og ansvarlige innkjøp samt andre bærekraftstemaer av betydning for konsernets virksomhet. Bærekraftsrapporten er tilgjengelig på Orklas nettsider.

Orkla ASA
Oslo, 26. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no

Related files