Skip to main content

Orklas årsrapport 2015 er lansert

Orklas årsrapport 2015 og konsernsjef Peter A. Ruzicka

Orklas årsrapport 2015 og konsernsjef Peter A. Ruzicka

Orklas årsrapport for 2015, der bærekraft er inkludert, er i dag offentliggjort.

- Orkla har i 2015 styrket sin posisjon som merkevareselskap gjennom flere oppkjøp av strategisk betydning. Ved å flytte produksjon og effektivisere fabrikkstrukturen har vi startet arbeidet med å legge et solid grunnlag for vår langsiktige konkurransekraft. Med Orkla-kompasset har vi fått en felles verdiplattform som gjør det enklere å jobbe som ett Orkla, sier Peter A. Ruzicka, i «Konsernsjefen har ordet.»

Les mer i Orklas årsrapport: http://www.orkla.no/aarsrapport/2015

Her kan du også laste ned årsrapporten som PDF.

Av hensyn til miljø og kostnader har Orkla besluttet å gå bort fra trykket versjon. For første gang er også bærekraftsrapporten inkludert i årsrapporten.