Skip to main content

Orklas investordag: Orkla satser på økt vekst

Konsernsjef Peter A. Ruzicka

Konsernsjef Peter A. Ruzicka

Orkla arrangerer investordag i London i dag. Webcast kan følges fra www.orkla.no.

Orklas strategi om å være Nordens ledende merkevareselskap, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder, ligger fast.

Styret vil foreslå en utbyttepolitikk som tilsier at det opprettholdes et stabilt utbytte på minimum 2,50 kr per aksje.

Orkla målsetter organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten og årlig, justert EBIT-vekst på 6-9 prosent innen merkevareområdet for perioden 2016-2018.

«Veksten vil blant annet komme fra større innovasjoner, som i økende grad lanseres på tvers av Orklas markeder og forretningsområder. I tillegg vil oppkjøp innen utvalgte kategorier, kanaler og markeder bidra til å styrke Orklas posisjon som ledende merkevareselskap», sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.

Forbedret lønnsomhet skal oppnås gjennom mer effektiv drift i hele Orklas verdikjede. Ved å jobbe tettere som ett Orkla, skal konsernet i større grad ta ut synergier på tvers, samtidig som Orklas unike lokale kunde- og forbrukerinnsikt ivaretas.

Presentasjonene er vedlagt.