Skip to main content

Orklas kjøp av Bioquelle GmbH gjennomført

Bioquelle

I pressemelding 22. juni 2015 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om å kjøpe 100 % av det østerrikske selskapet Bioquelle GmbH. 

Avtalen er nå godkjent av østerrikske konkurransemyndigheter, og kjøpet er i dag gjennomført.

Orkla ASA
Oslo, 2. juli 2015

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828