Skip to main content

Orklas kjøp av Cederroth ferdigbehandlet i Sverige

Cederroth merkevarer

Orklas kjøp av Cederroth er nå behandlet ferdig hos svenske konkurransemyndigheter. Avtalen er godkjent på vilkår av at Allevo selges. 

Orklas kjøp av Cederroth er fremdeles til behandling hos det norske Konkurransetilsynet. Transaksjonen er allerede godkjent av myndighetene i Finland, Polen, Østerrike og Tyskland.