Skip to main content

Orklas ledergrupper

De siste månedene er det dannet nye ledergrupper for Orklas forretningsområder.

Orkla er i en endringsfase og arbeider for å videreutvikle konsernet til å bli et merkevareselskap.

Klikk her  for en oversikt over alle forretningsområdenes ledergrupper.

Her er oversikt over konsernledelsen.

Orkla fikk i april to nye styremedlemmer, Ingrid Jonasson Blank og Lisbeth Valther Pallesen. Her er oversikt over Orklas nye styre.