Skip to main content

Produksjonen ved Idun Rygge opprettholdes

Idun-logo

Styret i Orkla Foods Norge har i dag besluttet å ikke gå videre med planene om å restrukturere virksomheten ved Idun Rygge. 

Dette innebærer at Idun Tomatketchup fortsatt vil produseres i Norge.

29. mars fattet styret i Orkla Foods Norge en intensjonsbeslutning om å flytte produksjonen av alle Idun-produkter og samtidig gjøre interne endringer i produksjonsstrukturen i Rygge. Planen var et ledd i arbeidet med å forenkle Orklas fabrikkstruktur.

- Etter en intensjonsbeslutning har vi mulighet til å involvere langt flere i arbeidet med å kvalitetssikre hvert enkelt forhold som er viktig før vi fatter en endelig beslutning. Når resultatet fra dette arbeidet nå foreligger, har styret ut fra en totalvurdering vedtatt å ikke gå videre med planene om restrukturering av Rygge-fabrikkene, sier Atle Vidar Nagel-Johansen, styreleder i Orkla Foods Norge. Han viser blant annet til at det ikke må gjøres endringer i selskapets fabrikkstruktur hvis det er fare for at leveringsevnen kan bli svekket.

- Vi utredet mulighetene for å flytte produksjonen til vår fabrikk i Fågelmara, som produserer ketchup og dressing for flere land. Vi har kommet frem til at vi ikke ønsker å presse kapasiteten ved fabrikken ytterligere. Det har vært et viktig vurderingspunkt at vi skal være leveringsdyktige overfor kunder og forbrukere, sier Nagel-Johansen.

Orkla Foods Norge har to fabrikker i Rygge – Idun Rygge og Nora Rygge. Til sammen har fabrikkene rundt 80 medarbeidere, som ble informert om vedtaket i et allmøte i dag.

Det vil nå startes et arbeid for å se på hvordan produksjonen ved fabrikkene i Rygge kan effektiviseres ytterligere for å styrke konkurransekraften.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Fakta om Idun Rygge og Nora Rygge:

Rygge består i dag av to fabrikker: Idun og Nora. På Idun-fabrikken produseres tomatketchup, sennep og dressinger. På Nora-fabrikken foregår den tradisjonsrike grønnsaksproduksjonen av surkål og syltede agurker. De to fabrikkene har til sammen 80 ansatte.