Skip to main content

Sapa kjøper Thules produksjon av fabrikkmonterte takskinner

Thule-gruppen har besluttet å selge sin produksjon av fabrikksmonterte takskinner for bilindustrien til Sapa.

Avtalen er signert og fra 22 oktober 2010 har Sapa overtatt hele Thules produksjon av fabrikksmonterte takskinner. Les mer på sapagroup.com