Skip to main content

SOS-barnebyer

Status Orkla-barnebyen i Pleiku våren 2013

Status Orkla-barnebyen i Pleiku våren 2013

Byggingen av den Orkla-finansierte SOS-barnebyen i Pleiku i Vietnam går som planlagt. Når SOS-barnebyen står klar i 2014, vil 120 barn fra regionen få et trygt hjem der. De får også et godt helsetilbud og skole- eller barnehageplass.

Store forventninger til barnebyen

Rundt 40 % av barna som kommer til SOS-barnebyene i Vietnam er foreldreløse. Andre har foreldre som av forskjellige grunner ikke klarer å ta seg av dem. I barnebyene bor de i familiehus med en SOS-mor og opp til ti SOS-søsken.

De sosiale forholdene er vanskelige for mange familier i Pleiku. Mange barn og unge lever uten foreldre. Pleiku har 170.000 innbyggere, og 5000 barn lever under svært vanskelige forhold.

  • 2000 barn i regionen har mistet én av eller begge foreldrene sine.
  • Fattigdom fører til mye barnearbeid.
  • Til tross for positiv økonomisk utvikling er velferdstilbudet svakt. Behovet for omsorgstilbud til barn er stort.

Starter rekrutteringen

SOS-barnebyer Vietnam har startet arbeidet med å rekruttere leder for barnebyen og ansatte til administrasjonen. Deretter starter arbeidet med å rekruttere SOS-mødre. Fra lokale myndigheter har SOS-barnebyer Vietnam mottatt en liste med navn på barn som har behov for langsiktig omsorg. De vil nå starte arbeidet med å gå gjennom listen og plukke ut de barna som skal få tilbud om et nytt hjem i barnebyen når den står ferdig i 2014.

Fremdrift byggeprosess

Flere av familiehusene i den nye SOS-barnebyen i Pleiku er ferdig bygget. Husene er inspisert av SOS Vietnam, og SOS-barnebyers internasjonale president, Siddharta Kaul, har vært på tomten og gjennomført den siste kvalitetssikringen. Vann- og strømforsyning er på plass, og servicetilbud som skole, sykehus og matbutikk finnes i barnebyens nærområde.

Fakta om Orklas engasjement i SOS-barnebyer

Orkla har vært hovedsponsor siden 2000 og har finansiert:

  • Ett familiehus i SOS-barnebyen i St. Petersburg, Russland
  • Fire familiehus i SOS-barnebyen i Kandalaksha, Russland
  • Ett familiehus og fellesbygning i SOS-barnebyen i Valmiera, Latvia
  • Ett familiehus i SOS-barnebyen i Hemeiusi, Romania
  • Orkla barnebyen i Pleiku, Vietnam

Totalt har Orkla bidratt med ca 19 mill. kroner til SOS-barnebyer siden 2000.