Skip to main content

Stockman-prisen til Orkla

Orkla er for fjerde gang tildelt Stockman-prisen. Orkla vant i år både åpen klasse og prisen for beste IR-team.

Stockman-prisen, som deles ut av den norske Finansanalytikerforeningen, gis til det børsnoterte selskap i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Prisen blir utdelt i to klasser: ”Åpen klasse”, hvor Orkla vant, og ”Klasse for mindre og mellomstore selskaper”, hvor Tomra Systems seiret. I tillegg deles det ut en pris til ”Beste IR-team”. Også denne prisen gikk til Orkla. Selskapet har tidligere vunnet Stockman-prisen i 1993, 1997 og 2002.

Orkla får generelt høy score på samtlige punkter som er vurdert. Bare en gang tidligere har vinneren i åpen klasse hatt bedre totalscore. Orkla ”utmerker seg spesielt ved å gi åpen, troverdig og konsistent informasjon, profesjonell håndtering av viktige nyheter, høy standard på styrets beretning, rapporter og pressemeldinger og evne til å informere om strategi og industriutvikling”, heter det i pressemeldingen fra Finansanalytikerforeningen.

– Vi har fremdeles mange utfordringer i vår dialog med finansmarkedet, men denne prisen er en hyggelig bekreftelse på at vi er på rett vei, sier IR-direktør Rune Helland. Han er rask til å dele æren for prisen med kollega Siv Merethe S. Brekke, og understreker at ”nær sagt hele fjerde etasje” på hovedkontoret står bak arbeidet med års- og delårsrapporter og de mange meldingene som løpende utarbeides og distribueres av Orkla.
 
– Vi har god tilgjengelighet på ledelsen, og er tidlig nok med i prosjekter slik at vi kan bearbeide materialet, sier Helland.

I mai ble alle meglerhusene og de største investorene i Norge bedt om å foreslå tre aktuelle kandidater i hver klasse. I tillegg kan alle medlemmene i Finansanalytikerforeningen nominere kandidater til Stockman-prisen.

En egen Stockman-komité i Finansanalytikerforeningen går igjennom forslagene til kandidater. Disse kriteriene legges det mest vekt på:

 • Oversiktlig og konsistent regnskap med utfyllende noter
 • Tilpasningsevne til nye lover og regnskapsregler
 • Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for verdivurderinger
 • Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste virksomhetsområdene
 • Kvalitet på miljørapportering og tilleggsinformasjon om verdiskapning i henhold til NFFs anbefalinger
 • "Investor relations"-arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk, løpende informasjon, imøtekommenhet ved henvendelser etc.
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon
 • Hurtig og rimelig utfyllende info til markedet ved viktige nyheter
 • Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige, uforutsette hendelser/endring av rammevilkår
 • Definering og praktisering av god corporate governance i henhold til ”Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse”
 • Kvalitet og brukervennlighet på hjemmeside og elektronisk kommunikasjon
 • Likebehandling av analytikere og respekt for uavhengig finansanalyse

Etter første gjennomgang av kandidatlisten til ”Åpen klasse” gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge: