Skip to main content

Svake konjunkturer påvirker Orklas resultater

Orklas driftsresultat (EBITA) endte i 1. kvartal på 233 mill. kroner, mot 1,0 mrd. kroner samme periode 2008. Resultat etter skatt  ble 638 mill. kroner, mot 687 mill. kroner samme periode i fjor.

Den globale nedgangen i økonomien forsterket seg i 1. kvartal og bidro til svakere markeder for Aluminium Solutions og Materials. Orkla Brands hadde tilfredsstillende resultater med en fremgang på seks prosent. Orkla har iverksatt og planlagt omfattende tiltak for å styre kontantstrømmen og tilpasse produksjonskapasiteten til den svake markedssituasjonen.

Konsernets driftsinntekter ble i 1. kvartal på 13,4 mrd. kroner, ned fra 16,3 mrd. kroner i 2008. En vesentlig del av nedgangen skyldes svake markeder og et volumfall på 40 prosent for Orkla Aluminium Solutions. Volum- og prisutviklingen for Orkla Materials var også negativ i kvartalet. Orklas egenkapitalandel var 50 prosent ved utgangen av kvartalet, mens netto rentebærende gjeld var på nivå med utgangen av 2008.

Les hele pressemeldingen.