Skip to main content

Tilfredsstillende drift – spesielle forhold påvirker resultatet

Orklas driftsresultat (EBITA)  endte i 1. kvartal på1,1 mrd. kroner, ned fra 1,5 for 2007.

Det negative resultatavviket forklares i stor grad av spesielle poster i Elkem. Merkevareområdet har i hovedsak fått kompen­sert for prisøkninger på råvarer i kvartalet, og både sammenslåingen av Sapa/Alcoas profil­virksomheter og Elkem Solars store byggeprosjekt er i rute.

– Orkla Brands viser resultatfremgang basert på de iverksatte tiltakene. Vi ser imidlertid fortsatt stigende råvarepriser, som vil måtte kompenseres i ytterligere prisstigninger. Fusjonsprosessen med Alcoa går i henhold til planen, og Elkem Solar følger målsettingen om å gjøre sine første leveranser mot slutten av året, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orklas driftsinntekter ble i 1. kvartal på 16,9 mrd. kroner, opp fra 13,9 mrd. kroner i 2007. En vesentlig del av økningen i konsernets driftsinntekter (men også noe lavere driftsmargin) forklares av den sammenslåtte profilvirksomheten (Sapa/Alcoa).

Både Orkla Brands, Sapa og Borregaard hadde tilfredsstillende utvikling. Energihandelen realiserte et tap i 2008 sammenlignet med spesielt høye gevinster i 2007. Som ventet svekkes resultatet i primæraluminium av svak dollar og tap på sikringskontrakter. I tillegg var kostnadsføringen knyttet til Elkem Solars nye anlegg50 millioner kr høyere enn i fjor.

Resultatbidraget fra Orkla Associates var lavere enn i fjor. REC (Renewable Energy Corporation, Orkla eier 39,73 prosent) hadde et resultat noe bak fjoråret, samtidig som at Orklas resultatbidrag i 2007 ble løftet av gevinst fra aksjesalg. Jotun (Orkla eier 42,5 prosent) fortsatte den positive trenden fra 2007.

Resultat før skatt i 1. kvartal ble 881 millioner kr(3.505 mill. kr). Realiserte porteføljegevinster samt salg av andre finansielle aktiva var spesielt høyt i 1. kvartal i fjor, og forklarer et avvik på ca. to mrd. kroner.

Orklas investeringsområde fikk i et svakt aksjemarked en avkastning på -7,2 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på -13,3 prosent og Oslo Børs Benchmark Index med -16,1 prosent.

Les  pressemelding |  Kvartalsrapport