Skip to main content

"Why women mean business” – Et forretningsmessig spørsmål

Boken ”Why women mean business” av Avivah Wittenberg-Cox og Alison Maitland ble lansert i Norge 4. september 2008. Den representerer en ny vinkling til kjønn og ledelse. Orkla var en av sponsorene til boklanseringen.

Tittelen “Why women mean business” kan oppsummere hele boken – hele filosofien – fikk et entusiastisk publikum høre.
– Dette er ikke et kvinnespørsmål, men et forretningsmessig spørsmål. Det handler om å utnytte hele talentpotensialet, understreket Avivah Wittenberg-Cox, som holder foredrag over hele i Europa om lederskap og kjønnsspørsmål.
Bokens argumentasjon er underbygd av store amerikanske og europeiske undersøkelser, og dreier seg i hovedsak om hvordan selskaper bør tilpasse seg den nye virkeligheten.

Lønnsomt
Det viser seg at de selskapene som har flest kvinner i lederstillinger er mer lønnsomme enn de som har færrest.
Talent er det viktigste – uansett kjønn. Ved å bare ansette menn går selskaper glipp av mange dyktige ledertalenter.

Kvinner bestemmer
Kvinner styrer 80 prosent av kjøpsbeslutningene i konsumentmarkedet, og representerer ifølge EU 60 prosent av universitetsutdannede i Europa og Nord-Amerika. Bare dette i seg selv taler for at selskapene ikke kan lukke øynene for en kjønnsbalanse. Alison Maitland understreker at det ikke bare handler om talent, men det handler også om kunder.
«Equal but different»
Etter å ha brukt flere tiår på å få gjennomslag for at kvinner skal behandles likt med menn, er det interessant når Wittenberg-Cox fremhever at kvinner må bli behandlet både likt og ulikt i forhold til menn.
– Selskaper må ta mer hensyn til at kvinner og menn er forskjellige, mener Wittenberg-Cox.
Les mer på www.whywomenmeanbusiness.com