Skip to main content

Makrell i tomat

Samfunnsansvar

Orkla skal i alle ledd drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig.

Orklas arbeid med miljø og samfunnsansvar bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, og med respekt for mennesker og miljø. Samtidig påvirkes vår virksomhet av globale helse- og bærekraftstrender. Vi tror at evnen til å redusere risikoen og utnytte mulighetene knyttet til disse trendene, vil være avgjørende for å oppnå langsiktig lønnsom vekst.

Orkla ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom sunne og mer miljøvennlige produkter, en høy standard for mattrygghet, effektiv ressursbruk, forbedringsarbeid i leverandørkjeden og generelt ansvarsfull drift. Vi har i vår bærekraftstrategi frem mot 2020 identifisert fire områder hvor Orklas påvirkning på samfunnet er stor, og der vi i betydelig grad kan bidra til en bærekraftig verdikjede. Innenfor hvert av disse områdene har Orkla formulert et bærekraftsløfte.

 • Ernæring og helse: Bidra til en sunn livsstil
  Orkla skal bidra til en bedre folkehelse gjennom utvikling av sunnere produkter, tydelig merking, ansvarlig markedsføring og tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen.
 • Mattrygghet: Sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden
  Orkla stiller samme krav til produktkvalitet uavhengig av i hvilket land produktet lages eller selges.
 • Ansvarlige innkjøp: Utvikle bærekraftige verdikjeder.
  I 2020 skal alle innkjøp følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.
 • Miljø: Minimere vårt miljøfotavtrykk
  Orkla skal minimere sitt miljøfotavtrykk ved å sikre at konsernets aktiviteter og produkter ikke gjør skade på miljøet.

Les mer >

Bærekraft i Orkla

 • Mattrygghet og produktsikkerhet

  I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og prod...
  Mattrygghet
 • Ernæring og helse

  Orklas ambisjon er å bidra til et sunnere kosthold i befolkningen. Konsernet har lagt ned en betydelig inns...
  Ernæring og helse
 • Ansvarlige innkjøp

  Orkla er opptatt av å bruke råvarer som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø, og samarbeide...
  Ansvarlige innkjøp
 • Miljø

  Orklas virksomhet skal i minst mulig grad påvirke miljøet. Viktige tiltak er å redusere energiforbruket, be...
  Miljø

Andre viktige tema

Orkla skal bidra til en sunn livsstil

 • Sunnere folkefavoritter

  Sunnere folkefavoritter

  Utvikling av sunnere produkter med mindre salt, sukker og mettet fett står høyt på agendaen i Orkla. Selskapene har også i 2016 hatt god fremgang i dette arbeidet.I flere land har befolkningen et i...

Årsrapport 2016

Bærekraftsrapport inkludert
Årsrapport 2016 - Bærekraftsrapport inkludert

Kontaktpersoner

 • Elisabeth Aandstad Ekheim

  Elisabeth Aandstad Ekheim

  Kommunikasjonssjef CSR

  +47 924 460 60

  Send email

 • Inger-Johanne Eikeland

  Inger-Johanne Eikeland

  Direktør HMS

  +47 22 54 40 00

  +47 91 30 87 49

  Send email

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens

  Ass. direktør samfunnsansvar

  +47 92 80 45 80

  Send email

 • Håkon Mageli

  Håkon Mageli

  Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

  + 47 928 45 828

  Send email