Skip to main content

Bærekraftig fiske i Thailand

Abba Seafood støtter program for bærekraftig fiske i Thailand.

Abba Seafood i Sverige produserer mat fra havet for det svenske markedet og for eksport til en rekke land. Fisken kjøpes inn fra hele verden.

Bærekraftig forvaltning av havressursene er helt sentralt for Abba Seafoods sjømatproduksjon. Gjennom samarbeid med bl.a. World Wildlife Fund (WWF), Marine Stewardship Council (MSC) og KRAV er sporbarhet og fiske fra bærekraftige bestander vektlagt. I et bærekraftig perspektiv har spesielt tunfiskproduksjon vist seg å være krevende. Gjennom kontakt med Thailands fiskeridepartement, South-East Asian Fisheries Development Center, hermetikkprodusenter og andre organisasjoner oppdaget selskapet at det fantes svært lite informasjon om bestanden av tunfiskarten tonggol og forvaltning av ressursene.

For å bidra til bærekraftig fiske av tonggol i Andamansjøen sluttet Abba Seafood seg i 2010 til organisasjonen Sustainable Fisheries Partnership. I første omgang ble det etablert et forskningsprosjekt, støttet av SIDA i Sverige, for å kartlegge fiskebestanden. Det har også blitt gjennomført en tredjepartsevaluering av fiskeriene, og resultatet er presentert og diskutert med lokale fiskerimyndigheter og andre interessenter. I tillegg er det etablert en forbedringsplan, som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre en fremtidig forvaltning av fiskebestanden og naturressursene. Abba Seafood og deres partnere forsøker nå å etablere et langsiktig offentlig–privat samarbeid for implementering av planen.