Skip to main content

Fiskeoljeproduksjon i Peru

Orkla Health stiller strenge krav til sporbarhet for fiskeolje kjøpt fra Peru for å sikre at den kommer fra en bærekraftig bestand, og at arbeiderne lever under verdige forhold.

Fiskebestanden utenfor kysten av Peru overvåkes meget strengt av landets myndigheter, som er opptatt av at fiskerisektoren deres skal være bærekraftig og ha en ledende posisjon på verdensbasis. Orkla Health har besøkt Peru og møtt lokale myndigheter, kontrollinstanser og leverandører for å skaffe seg førstehånds kjennskap til forholdene innen fiskeoljeindustrien. Selskapet har også vært på kvalitetsrevisjoner hos leverandørene og besøkt flere produksjonsanlegg i Peru.

Økonomisk pilar

I Peru er fiskerisektoren regnet som en av pilarene i den nasjonale økonomien. Fiskeindustrien er rangert som nummer 3 av 18 sektorer på lønnsstatistikker, og arbeiderne har rett til å organisere seg i fagforeninger. For Orkla Health er det avgjørende at lokalbefolkningen og de som arbeider i fiskeoljeindustrien lever under gode forhold. Selskapet har over flere år fulgt opp sine leverandører i henhold til etiske retningslinjer, som omhandler helse, sikkerhet, lønn og arbeidsforhold. Også fremover vil Orkla Health stille strenge krav til sine leverandører, gjennomføre uavhengige revisjoner og avlegge besøk i Peru for å sikre hele verdikjeden for selskapets omega-3-produkter.