Skip to main content

Orkla stanser innkjøp fra palmeoljeleverandør

Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig skog, og vi stiller strenge krav til våre råvareleverandører for å unngå at konsernets produkter bidrar til avskoging. Orkla er medlem av flerpartsinitiativet RSPO, og støtter organisasjonens arbeid for å fremme bærekraftig produksjon av palmeolje.

IOI Group, morselskapet til en av våre leverandører, er involvert i en klagesak som omfatter avskoging og andre alvorlige forhold. Saken har vært behandlet av RSPO, som har besluttet å suspendere IOI Groups sertifisering. Til tross for at Orkla ikke har mottatt palmeolje fra de møllene som er omfattet av klagesaken, ser vi på den som alvorlig. De forholdene som er omfattet av klagesaken representerer et brudd på vår policy for bærekraftig palmeolje, og vi har startet en prosess for å avslutte vårt innkjøpssamarbeid med IOI Group. Samtidig håper vi at IOI Group raskt vil gjennomføre tiltak for å utbedre de forholdene som klagen gjelder og mer generelt etablere en høy standard for bærekraftig produksjon.