Skip to main content

Orklas engasjement mot avskoging anerkjennes internasjonalt

Orklas engasjement mot avskoging anerkjennes internasjonalt

I analysen «Forest 500» fremhever den britiske tenketanken The Global Canopy Programme Orklas policy for null avskoging.

Analysen «Forest 500», som The Global Canopy Programme (GCP) offentliggjør i dag, peker ut 500 selskaper, finansinstitusjoner og land som har makt til å stanse avskogingen i verden, og rangerer deres arbeid. Orkla er blant selskapene som får toppscore i analysen.

- Vi har et felles ansvar for å handle. Analysen Forest 500 viser at for å bevare regnskogen og kjempe mot klimaendringer, er det viktig at flere selskaper etablerer en policy for null avskoging og tidfester mål, sier Ellen Behrens, ass. direktør for samfunnsansvar i Orkla ASA.

Les mer i pressemeldingen fra The Global Canopy Programme >. Tom Bregman, Prosjektleder for Forest 500, Global Canopy Programme uttaler følgende:

«The rate at which companies are putting in place policies on deforestation is currently too slow to meet ambitous 2020 commitments. However, policies, such as that published by Orkla, send a strong signal to those companies not doing enough to remove deforestation from their supply chains. It is essential that more companies follow in the footsteps of companies, such as Orkla, and put in place policies that cover their production and procurement of all commodities linked to deforestation».

Fakta:

  • Orkla har som mål at alle viktige jordbruksprodukter og emballasje som konsernet bruker, skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020.
  • Orkla har undertegnet New York-erklæringen for skogbevaring og rapporterer til CDP. 
  • Les mer i Orklas policy for null avskoging (PDF).

Om The Global Canopy Programme

  • Analysen «Forest 500» gjennomføres av den britiske regnskogorganisasjonen The Global Canopy Programme (GCP).
  • GCP har identifisert, analysert og rangert 250 selskaper, 150 investorer, fond og banker, 50 land og regioner og ytterligere 50 innflytelsesrike aktører når det gjelder avskoging.
  • Les mer om «Forest 500» på: http://forest500.org/ 
  • Les mer om GCP på:  http://globalcanopy.org/