Skip to main content

Orklas policy for bærekraftig palmeolje

Orklas policy for bærekraftig palmeolje

I 2014 signerte Orkla den FN-initierte New York-erklæringen om bevaring av skog. Vårt mål er at våre leverandørkjeder skal være avskogingsfrie senest i 2020, for palmeolje allerede i 2017.

Palmeolje er den mest omsatte vegetabilske oljen på verdensbasis og brukes som ingrediens i en rekke dagligvarer. Omtrent 87 % av verdens produksjon kommer fra Indonesia og Malaysia, der utvidelse av produksjonen har ført til hogst av regnskogen.

Avskogingen har en negativ effekt på artsmangfoldet i skogene, og fører til omfattende klimagassutslipp, som i sin tur bidrar til klimaendringer verden over. Hogging av regnskog har også fått negative konsekvenser for urfolk som lever i disse skogene.

Orkla er opptatt av å bevare regnskog og annen skog med høy verneverdi, og har i mange år jobbet aktivt for å oppnå dette.

- Det er både miljø- og ernæringsmessige utfordringer knyttet til produksjon av palmeolje, og Orkla har en todelt tilnærming. Vi erstatter palmeolje med alternativer som er bedre fra et ernæringsmessig perspektiv, og støtter utviklingen av sertifisert, bærekraftig palmeolje. Vi jobber for å oppnå en sporbar leverandørkjede, der palmeolje er bærekraftig produsert, sier ass. direktør samfunnsansvar Ellen Behrens i Orkla.

I perioden 2008 til 2015 har de nordiske selskapene i Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks redusert forbruket av palmeolje med ca. 90 %. Det store flertallet av matvarer, kjeks, snacks og godterier produsert av Orkla for det nordiske dagligvaremarkedet, er nå uten palmeolje. For merkevareselskapene som helhet var reduksjonen om lag 70 % (Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care).

- Vi har også forpliktet oss til å sørge for at den palmeoljen vi kjøper, er bærekraftig produsert. Dette gjør vi gjennom strenge leverandørkrav og ved å samarbeide med leverandører som jobber systematisk med å oppnå en bærekraftig produksjon. I tillegg er vi medlemmer av sertifiserings-organisasjonen RSPO, og vi øker våre kjøp av RSPO-sertifisert palmeolje, sier Behrens.