Skip to main content

Kompetansebygging

Orkla har etablert tverrfaglige team, som skal støtte selskapene i å nå målet om bærekraftig produserte råvarer senest innen 2020. 

Gjennom et internt nettverk utveksler innkjøpsmedarbeidere kunnskap og erfaring på tvers av Orklas selskaper. Nettverket ledes av Orklas sentrale innkjøpsavdeling. Ansvarlige innkjøp er også tema i Orklas lederutviklingsprogram og i kompetanseprogram innenfor innkjøp og salg. 

Intern kompetansebygging

  • 653 timer opplæring ble gjennomført for 325 medarbeidere i 2016.
  • Tilsvarende tall for 2015 var 540 timer opplæring for 198 medarbeidere.
  • Tilsvarende tall for 2014 var 894 timer opplæring for 98 medarbeidere.
  • Tilsvarende tall for 2013 var 845 timer opplæring for 82 medarbeidere.