Skip to main content

Krav til arbeidsforhold, miljø og forretningspraksis

Orkla ønsker at virksomheten i alle deler av selskapenes leverandørkjeder skjer i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø.

Orklas etiske krav til leverandører (Orkla Supplier Code of Conduct) beskriver hvilke konkrete krav konsernets selskaper stiller til sine leverandører med hensyn til forretningspraksis, arbeidsforhold og miljøhåndtering. Kravene er basert på FN- og ILO-konvensjoner og Orklas verdigrunnlag.  Å påvirke leverandørene til kontinuerlig forbedring er et grunnleggende prinsipp for arbeidet. Leverandører som ikke tilfredsstiller Orkla-selskapenes krav, skal demonstrere vilje til å etterleve kravene ved å kunne dokumentere en gradvis forbedring. Ved grove brudd på Orklas krav, eller manglende resultater knyttet til forbedring over tid, avsluttes leverandørforholdet.