Skip to main content

SMETA

Fra Orklas Bærekraftsrapport 2009.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) inneholder tre elementer:

1. Best Practice guide for gjennomføring av etiske revisjoner

2. Standard revisjonsrapport

3. Aktivitetsplan for forbedringsarbeid

SMETA er ikke en standard som fører til sertifisering av leverandøren.

SMETA Best Practice guide inneholder informasjon om:

  • hvordan revisjonen planlegges
  • kommunikasjon med leverandør i forkant av revisjon og hva som skal være på plass av dokumentasjon
  • hvordan revisjonen skal legges opp inkl. antall intervjuer av ansatte og observasjon av fabrikk
  • hvilke kontroller som skal gjennomføres (iht ETI Base Code med mer)
  • hvordan dialog om forbedringer skal håndteres
  • hvordan revisjonen skal avsluttes
  • hvordan revisjonsrapporten skrives og forbedringsaktiviteter planlegges
  • hva slags kompetanse et revisjonsteam skal ha

SMETA rammeverket er utviklet av flere interessentgrupper, og en ny, utvidet versjon forventes å komme i 2010. Dette kan lastes gratis ned fra Sedex’ hjemmesider. Sedex oppfordrer selskaper til å ta rammeverket i bruk selv om man ikke er medlem av organisasjonen.

www.sedex.org.uk