Skip to main content

Ansvarlig markedsføring

MFU Logo

Orklas markedsføring skal være informativ, engasjerende og basert på et prinsipp om ansvarlighet.

Som stor annonsør er Orkla opptatt av å opptre ansvarlig og beskytte barn og unge mot markedsføring som kan virke villedende eller legge utilbørlig kjøpepress på dem.

Orkla ser det som avgjørende at matvareindustrien er en del av løsningen, og mener en bransjestyrt selvregulering er den beste løsningen. Derfor var Orkla i 2013 en av initiativtakerne til etableringen av Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal passe på at bransjen ikke markedsfører mat og drikke til barn og unge. Orkla har vært medlem av MFU siden etableringen og sitter også i utvalgets styre.

I 2015 deltok Orkla i et møte med EUkommisjonen i Brüssel, sammen med åtte multinasjonale selskaper og World Federation of Advertising. Kommisjonen ønsket å vite mer om det frivillige systemet som er etablert i Norge, og inviterte Orkla til å gi en nærmere presentasjon av MFU og Orklas engasjement i arbeidet med ansvarlig markedsføring overfor barn og unge.

I 2016 ble Orkla invitert til møte i DG Sante (Directorate General Health and Food Safety) i Luxembourg for å presentere arbeidet med ansvarlig markedsføring mot barn og unge. Innsatsen har blitt positivt lagt merke til av EU-kommisjonen, og Orkla fikk anerkjennelse for arbeidet som er gjort i Norge og for sin rolle i etableringen av det frivillige bransjesamarbeidet MFU.

I 2014 implementerte Orkla-selskapene nye frivillige retningslinjer for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge i Norge. 

Les mer om MFUs retningslinjer her.

Orklas juridiske avdeling og konsernets fagfunksjon for ernæring og helse veileder selskapene i markedsføringsrett og tolking av retningslinjene. Orkla har sørget for god implementering av de nye frivillige retningslinjene i konsernets norske virksomheter.
 

Selvregulering

Orklas øvrige virksomheter er også underlagt strenge retningslinjer for markedsføring mot barn. I henhold til disse bestemmelsene skal Orklas selskaper:

  • Ikke utvikle reklame for energitette og næringsfattige produkter som direkte retter seg mot barn, eller markedsføre slike produkter gjennom mediekanaler som henvender seg spesielt til barn.
  • Utvise forsiktighet med hensyn til bruk av personer og karakterer som er velkjente for barn fra TV- programmer og film.
  • Ikke reklamere på skoler og i barnehager.
  • Ikke tilby automater med energitette og næringsfattige produkter til barnehager eller skoler under høyskole- og universitetsnivå.
  • Være varsomme med å inngå avtaler om sponsing og utdeling av vareprøver på arrangementer for barn, eller hvor barn ikke ledsages av voksne.
  • Innføre rutiner rundt skolebesøk som sikrer at kontaktlæreren innhenter aksept fra foreldre i forbindelse med besøket og tillatelse til å dele ut smaksprøver.

Ansvarlig markedsføring i 2016

Selskapene har i 2016 ikke hatt noen saker knyttet til markedsføring av mat og drikke mot barn og unge. Det er rapportert inn én sak knyttet til bruk av påstander i markedsføringen av Orklas produkter i 2016 og to saker knyttet til avvik i merkingen av produkter. Orkla-selskapene har dialog med myndighetene og har gjennomført relevante endringstiltak.