Skip to main content

Forbrukerveiledning

Forbrukerveiledning

Orkla er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å ta sunne valg i butikk. En forutsetning for dette er god og lett tilgjengelig informasjon om hva maten inneholder. 

Orkla utviklet i 2013 nye interne retningslinjer for god, enhetlig ernæringsmerking av matvarer, som gjelder for alle selskaper og produktkategorier. Implementeringen av disse startet i 2014. Retningslinjene omfatter bl.a. informasjon om ingredienstype, næringsinnhold, allergener og spesifisering av vegetabilske oljer, og går på enkelte områder lenger enn det myndighetene krever gjennom det nye regelverket for merking av mat. Orklas strategi for ernæringsmerking skal være fullt ut implementert i 2016.

Stadig flere forbrukere ønsker ytterligere veiledning. Selskapene i Orkla har derfor egne forbrukerservicefunksjoner, som svarer på henvendelser, håndterer reklamasjoner og besvarer spørsmål fra forbrukere via telefon, e-post, nettsider og Facebook. Selskapene gir også informasjon om næringsinnhold, allergener og andre relevante spørsmål via sine nettsider.

Orkla Foods Sverige sine nettsider finner du under produkter nyttig informasjon om næringsverdier og ingredienser i våre matprodukter, i tillegg til informasjon om allergi, tilberedning, oppbevaring og resirkulering av våre produkter. Hvis du klikker på Vårt ansvar finner du nyttig informasjon om vårt syn på ernæring og helse.

Orkla Foods Norge har omfattende ernæringsinformasjon på sine nettsider. Mat og ernærings-sidene til Orkla Foods Norge finner du her.