Skip to main content

Merking

Nøkkelhullet

GDA, Nøkkelhullet og Brødskala'n.

GDA (Guideline Daily Amounts) er en frivillig merkeordning som de fleste større matvareselskapene i Europa stiller seg bak, og som derfor vil sikre en enhetlig næringsinformasjon. GDA skal gjøre det enklere for forbrukerne å forstå næringsinnholdet på matvarer ved at tekniske faguttrykk omskrives til et mer forbrukervennlig språk. I Orkla har flere selskaper innført GDA-merking på sine produkter.

Nøkkelhullet er en merkeordning som viser de sunnere variantene innen ulike matvarekategorier, ut fra kriterier som omfatter for eksempel salt-, sukker- eller fiberinnhold. Dette er en enkel og tydelig merking til forbrukerne for å vise at produkter med Nøkkelhullet er et bedre valg enn andre produkter i samme produktkategori. I Sverige har Nøkkelhullet eksistert siden slutten av 1980-tallet. Orkla har siden 2004 deltatt i revideringsarbeidet ut fra et svensk perspektiv. I et nordisk perspektiv har vi deltatt siden 2008. Orkla støtter innføringen av Nøkkelhullsmerket i hele Norden. Vi jobber også for å utvide merkeordningen til et større antall produktkategorier, for eksempel til å omfatte drikke.

Brødskala’n og det danske ”Fuldkornspartnerskabet”. De danske og norske brødselskapene i Orkla-konsernet bruker en merkeordning på sine produkter for å angi fullkorninnholdet. Merkeordningen kalles ”Brødskala’n” og omfatter fire merker som kategoriserer brødet ut fra innholdet av fullkorn og fullkornmel. Det er utarbeidet omfattende retningslinjer for bruken av merkene, og slik bruk forutsetter at det er inngått skriftlig avtale mellom merkebruker og NHO Mat og Drikke. I Danmark fastsettes kriteriene for ”Vælg fuldkorn først” av det danske ”Fuldkornspartnerskabet”. De følger i hovedsak de samme retningslinjene som Nøkkelhullsordningen, men har høyere krav til fullkorninnhold.