Skip to main content

Myndighetskontakt

Orkla ønsker å være en aktiv medspiller for myndighetene i arbeidet for god ernæring og en bedre folkehelse.

For å finne gode løsninger på helseutfordringene vi står overfor, samarbeider Orkla med helsemyndighetene og eksterne fagmiljøer.

Orkla ønsker å være en aktiv medspiller for myndighetene, og har god dialog med dem både på EU-nivå og i flere av de landene der konsernet har virksomhet. Også i 2015 deltok Orkla i den norske helseministerens næringslivsgruppe på matområdet, med reduksjon av salt og mettet fett som viktige temaer. Orkla signerte Helsedirektoratets saltpartnerskap, med mål om å redusere befolkningens saltinntak med 15 % frem mot 2018 og 30 % frem mot 2025. Gjennom samarbeidet utvikler industrien felles målsettinger for saltinnhold i viktige matvaregrupper og et felles system for å måle og synliggjøre arbeidet. Orkla har forpliktet seg til å fjerne 80 tonn salt fra de norske produktene i perioden 2014 til 2018. Selskapet Sonneveld deltar i et lignende samarbeid med nederlandske myndigheter og fagmiljøer, knyttet til salt, og har oppnådd gode resultater.