Skip to main content

Matglede i et balansert kosthold

Matglede i et balansert kosthold

Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale og sunnere merkevarer som skaper glede.

Verdens folkehelseutfordringer krever innsats fra alle deler av samfunnet. Som en ledende produsent av mat og drikkevarer kan Orkla gi et positivt bidrag til folkehelsen ved å utvikle produkter som gjør det enklere for befolkningen å ha et balansert kosthold. Orklas selskaper følger disse overordnede retningslinjene for produksjon av mat og drikke:

  • Orkla forholder seg til nasjonale ernæringsanbefalinger, og det overordnede prinsipp er å fremme et balansert og variert kosthold.
  • Orkla vurderer ernærings- og helseperspektivet i utviklingen av nye produkter og utformingen av produktinformasjon.
  • Orkla skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge et balansert og næringsriktig kosthold ved å merke forpakningene med relevant og lett forståelig informasjon om næringsinnhold.
  • Orklas markedsføring skal være basert på et prinsipp om ansvarlighet.
  • Orklas dialog med myndigheter, universiteter og andre interesseorganisasjoner skal være preget av åpenhet.

Vår tilnærming

Arbeidet med produktutvikling og innovasjon i Orkla tar utgangspunkt i lokale behov og smakspreferanser. Flere Orkla-selskaper har egne utviklingsavdelinger med ernæringsfaglig kompetanse. Gjennom Orklas interne faglige nettverk for ernæring & helse og innovasjon deles kunnskap og erfaringer, og det tilrettelegges for økt samarbeid mellom selskapene. Orkla samarbeider med eksterne fagmiljøer og er involvert i en rekke forskningsprosjekter. Dette arbeidet skal styrkes i årene fremover, for å finne gode løsninger på de helseutfordringer vi står overfor.

Mange Orkla-produkter inngår i forbrukernes daglige kosthold. Derfor vil selv små endringer i salt-, fett- og sukkerinnhold ha betydning for folkehelsen. Vi vil videreføre arbeidet med å utvikle kategorispesifikke mål for reduksjon av salt, sukker og mettet fett og etablere et system for intern måling og oppfølging. Selskapenes arbeid med å utvikle sunnere konsepter og produkter til glede for forbrukerne vil fortsette. Orkla har de siste årene styrket satsingen på fisk, kornprodukter med høyt fiberinnhold og naturlig mat uten tilsetningsstoffer.