Skip to main content

Stabbur-Makrell

HMS

Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere. Orklas ambisjon er å drive virksomheten med null skader.

Orklas ambisjon om å drive virksomheten med null skader skal oppnås gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer, og involvering av alle ansatte.

I tråd med Orklas desentraliserte styringsstruktur har hvert enkelt selskap et selvstendig ansvar for sitt HMS-arbeid. De overordnede kravene som stilles til selskapene, er gitt i Orklas HMS-policy. I 2014 utarbeidet Orkla en felles HMS-standard og detaljerte retningslinjer for arbeidet med arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Disse gjelder alle forretningsområder og virksomheter, og skal sikre kontroll og kontinuerlig forbedring. Den nye standarden er i 2015 presentert for selskapenes ledergrupper, og det er gjennomført opplæring av HMS-ansvarlige. Orkla har et internt nettverk av fagpersoner innenfor HMS. Samarbeid og erfaringsutveksling er en viktig del av forbedringsarbeidet, og nettverket bidrar til implementeringen av HMS-standarden.

 • Grebbestads Ansjovis

  HMS-rapportering 2015

  Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere får relevant opplæring og blir engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen. I 2015 er det gjennomført ca. 13.500 timer organi...
 • Stabbur-Makrell

  HMS-arbeid

  Orkla har et omfattende ansvar for at virksomhetene drives på en forsvarlig måte. Dette er også uttalt i Orklas miljøpolicy: Orkla skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet, som preges av ansvar for ansatte,...
 • Den Gamle Fabrik

  HMS-policy

  Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Orklas virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter...
 • Kalles

  Risikostyring

  Effektiv og helhetlig risikostyring spiller en sentral rolle i alle deler av konsernet. I Orkla skal føre var-prinsippet inngå som en del av arbeidsmetodikken i alle aktiviteter.
 • Den Gamle Fabrik

  HMS-ledelsessystem

  Orkla har implementert et felles HMS-rammeverk som gjelder for alle enheter i Orkla. Rammeverket er basert på Orkla’s HMS policy og HMS-standarden er hjørnesteinen i rammeverket.Standarden er innde...

Kontaktperson

 • Inger-Johanne Eikeland

  Inger-Johanne Eikeland

  Direktør HMS

  +47 22 54 40 00

  +47 91 30 87 49

  Send email

Vår holdning

I Orkla er vi forpliktet til å ta vare på våre ansattes helse og sikkerhet. Våre aktiviteter må organiseres på en slik måte at vi operere uten fare for liv eller helse. Forebygging av skadelige effekter har høy prioritet. Våre ansatte er vår viktigste og mest verdifulle ressurs.