Skip to main content

HMS-ledelsessystem

HMS-ledelsessystem

Orkla har implementert et felles HMS-rammeverk som gjelder for alle enheter i Orkla. Rammeverket er basert på Orkla’s HMS policy og HMS-standarden er hjørnesteinen i rammeverket.

Standarden er inndelt i HMS-styringssystem og egne seksjoner fokusert på retningslinjer for arbeidshelse, arbeidssikkerhet og ytre miljø. Delen som omfatter styringssystemet er basert på internasjonale standarder; ISO 14001 (Standard for miljøstyring) og OHSAS 18001 (Standard for styring av arbeidshelse og -sikkerhet).

En viktig del av rammeverket omfatter nettverk av HMS ressurser inkludert kontakter på ulike organisasjonsnivå. Det er en HMS kontakt i hver enhet, selskap og forretningsområde.

For å støtte HMS prosessen har Orkla utarbeidet felles verktøy og maler, opplæringsmateriellrevisjon verktøy, klimaundersøkelse og et felles HMS-rapporteringssystem.