Skip to main content

HMS-policy

Den Gamle Fabrik

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Orklas virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av Orklas forretningsdrift. Visjonen om null skader er global og gjelder uansett hvor i verden vi opererer.

Vi arbeider derfor målbevisst med:

  • å skape trygge, sunne og attraktive arbeidsplasser og styre risiko i samsvar med dette
  • å vurdere virkningen på miljøet og minimere mulige negative effekter som vår produksjon kan ha på det lokale og globale miljøet, ved å implementere effektive, langsiktige løsninger
  • kontinuerlig å forbedre systemer for HMS, samt prosesser og resultater for å skape sikre arbeidsplasser
  • å sørge for at aspekter innen HMS blir tatt med i betraktningen når nye produkter og prosesser blir utviklet
  • å velge leverandører som følger vår visjon og krav til HMS
  • å sørge for at kundene føler seg trygge når de kjøper produkter fra Orkla, både med hensyn til opprinnelse og kvalitet, men også deres innvirkning på mennesker og miljø
  • å gi informasjon om HMS på en åpen, pålitelig måte og opprettholde en aktiv dialog med våre interessenter i ulike saker som angår HMS.

Hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å utarbeide mål og aktivitetsplaner, etablere systemer og kontrollrutiner, samt gjennomføre tiltak og rapportere om aktiviteter innen HMS. Som et minimum skal nasjonal lovgivning, lokale reguleringer og Orklas bedriftsstandarder etterleves. Alle ansatte, kontraktarbeidere og leverandører skal bevisstgjøres om sitt HMS-ansvar og engasjeres i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen.

Oslo, 4. mars 2014

Peter Ruzicka, CEO Orkla ASA