Skip to main content

Nora Bringebærsyltetøy

Mattrygghet og produktsikkerhet

I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig av hvilket land vi produserer eller selger varene i.

Våre matvarer kjøpes regelmessig av flere millioner forbrukere. At de kan føle seg trygge på maten de spiser og ha tillit til våre produkter, er en grunnleggende forutsetning. Fremfor alt handler dette om at vi som produserer mat og drikke, tar et ansvar for befolkningens helse og sørger for å ha gode mattrygghetsrutiner gjennom hele verdikjeden.

Orkla skal være på nivå med de beste selskapene i verden innen mattrygghet. Gjennom vår egen mattrygghetsstandard, Orkla Food Safety Standard (OFSS), sikrer vi et høyt og enhetlig nivå på alle våre fabrikker. Vi har tilsvarende strenge retningslinjer overfor våre leverandører, for å sikre en trygg råvareproduksjon.

De viktigste risikotemaene for mattrygghet er sykdomsfremkallende bakterier, allergener,  fremmedlegemer, innhold av uønskede stoffer og fare for sabotasje.

Fram mot 2020 vil vi videreutvikle og styrke de verktøy og arbeidsmetoder som allerede er implementert. Samtidig vil vi iverksette tiltak som møter de utfordringer som ventes å komme i matvareindustrien i årene fremover.

 • Vår tilnærming

  Orkla Food Safety Standard (OFSS) er fundamentet for mattrygghetsarbeidet i Orkla, og sikrer et høyt og enhetlig nivå på alle konsernets fabrikker. 
 • Revisjoner av Orklas fabrikker

  For å sikre at alle selskapene i Orkla som produserer mat, drikke og kosttilskudd, etterlever kravene i OFSS gjennomfører vi regelmessig revisjoner av fabrikkene. 
 • Trygge leveranser av råvarer

  Orkla har et stort antall leverandører av råvarer over hele verden. En forutsetning for samarbeidet er at de oppfyller Orkla Supplier Code of Conduct og konsernets strenge krav til mattrygghet. 
 • Oppfølging av Orklas leverandører

  Gjennom Orklas felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer vi at selskapene i konsernet har verktøy og retningslinjer for å foreta risikovurdering, godkjenne og følge opp leverandører...
 • Beredskapshåndtering

  Orkla har utarbeidet en beredskapsplan for å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser på en god måte. 
 • Trygge kvalitetsprodukter

  Trygge forbrukere er en hovedprioritet for Orkla. Derfor stilles det strenge krav til kvalitet og produktsikkerhet når rengjøringsprodukter, tekstiler, malerverktøy og andre husholdningsprodukter utvikles.

Kontakt

 • Terje Solbakken

  Terje Solbakken

  Direktør for mattrygghet i Orkla

  +47 928 96 747

  Send email

Mer informasjon om mattrygghet

Hovedmål frem mot 2020

 • Sørge for å ha en sterk mattrygghetskultur i alle Orklas selskaper og fabrikker.
 • Alle fabrikker oppfyller kravene i Orklas mattrygghetsstandard.
 • Alle leverandører oppfyller Orklas strenge krav til mattrygghet.
 • Orkla skal intensivere arbeidet for trygge og sunne råvarer i hele verdikjeden, gjennom samarbeid med bønder og gode sporbarhetssystem.
 • Orkla skal gjennom samarbeid med eksterne fagmiljøer styrke evnen til å håndtere nye risikoforhold i verdikjeden.

Orkla Food Safety Standard

 • Orkla Food Safety Standard er basert på den internasjonalt anerkjente standarden for trygg mat fra British Retail Consortium.
 • En ny og strengere versjon av Orkla Food Safety Standard ble innført i 2015.
 • Standarden gjelder for alle selskaper som produserer mat og drikke i Orkla.
 • Orkla har utvidet standarden med en rekke tilleggskrav for å sikre at selskapene jobber på en ensartet måte.
 • Kontinuerlige forbedringer innen mattrygghet implementeres fortløpende i alle selskaper.
 • Nylig oppkjøpte selskaper integreres raskere, takket være en enhetlig standard innen mattrygghet

GMO-policy