Skip to main content

Ny og mer forbrukervennlig matmerking

Orkla har i 2014 implementert nye myndighetskrav til god, enhetlig merking av matvarer på tvers av selskaper og produktkategorier.

Som følge av det nye regelverket for merking av mat som trådte i kraft i desember 2014, er alle Orklas matvareprodukter nå merket med en enhetlig og godt synlig næringsdeklarasjon. En utvidet næringsdeklarasjon med faktabasert og lett forståelig informasjon om ingredienstype og næringsinnhold skal gjøre det enklere for forbruker å forstå hva maten inneholder. Blant de viktigste endringene er informasjon om allergener, spesifisering av vegetabilske oljer, opprinnelsesmerking av uprosessert kjøtt, og sertifiseringsordninger.

På enkelte områder har Orkla valgt å gå lenger enn det som er lovpålagt. Informasjon om porsjonsstørrelse og næringsinnhold skal være relatert til porsjon som oppgis på produktet. Enkelte produkter vil også merkes med næringsinnhold på forsiden av forpakningen. Forbruker kan finne informasjon om ernæring og helse på selskapenes nettsider.