Skip to main content

Orklas holdning til moderne genteknologi

Orklas produkter skal være basert på sikre råvarer og være produsert med metoder som kunder og forbrukere aksepterer.

Orkla er lydhør for kundenes og forbrukernes holdninger til bruken av moderne genteknologi ved produksjon av næringsmidler. Det er ingen forskningsresultater som tyder på at det er helseskadelig å spise mat som inneholder genmodifiserte råvarer. Likevel har Orkla valgt å ikke benytte dette, siden et klart flertall av forbrukerne ikke aksepterer genmodifiserte råvarer og ingredienser.

Orklas næringsmiddelvirksomheter benytter kun råvarer og ingredienser som er basert på tradisjonelle produksjonsmetoder, der planten eller dyret er utviklet og foredlet uten at moderne genteknologi er benyttet. Orklas næringsmiddelvirksomheter er oppmerksomme på at enkelte tradisjonelle avlinger (først og fremst soya, mais og raps) samt produkter som er fremstilt fra disse, kan inneholde spormengder fra genmodifisert materiale på grunn av utilsiktet innblanding av såvare, avling eller produkt. Den maksimale andelen spormengde fra genmodifisert materiale som ikke krever GMO-merking, er nedfelt i den europeiske GMO-lovgivningen.

Orklas næringsmiddelvirksomheter krever at leverandører etablerer verifiserte systemer for atskillelse, dokumentasjon og analyse for å gjøre det mulig å sikre produktenes opprinnelse og kvalitet, for eksempel fravær av utilsiktet innblandet GMO-materiale.

Orklas næringsmiddelvirksomheter etterlever EUs og nasjonal lovgivning og myndighetenes krav på GMO-området, og tar alle nødvendige skritt for å sikre at ingen Orkla-produkter krever GMOmerking. Dersom et selskap vurderer å markedsføre og selge produkter som krever GMO-merking, skal dette godkjennes av Orklas styre.