Skip to main content

Revisjoner av Orklas fabrikker

For å sikre at alle selskapene i Orkla som produserer mat, drikke og kosttilskudd, etterlever kravene i OFSS gjennomfører vi regelmessig revisjoner av fabrikkene. 

Orkla har god kontroll med mattrygghet i egen virksomhet. I takt med at Orklas mattrygghetsstandard har blitt strengere, har kompetansen på området økt ute i selskapene. OFSS-standarden er i 2016 introdusert for de nye selskapene som er kommet inn i konsernet, og det er etablert egne prosjekter for å sikre nødvendige forbedringer i flere av disse selskapene. Et nytt felles dokumentstyrings-system er utviklet og implementert i flere selskaper, slik at det blir enklere å jobbe som «Ett Orkla» også innen dette området. Det er lagt planer for utvikling av felles systemer for å håndtere avvik og reklamasjoner.

I 2016 besøkte Orklas mattrygghetsrevisorer 57 fabrikker – fra produksjon av Grandiosa på Stranda til nyervervede Bioquelle, som produserer frokostblandinger og helseprodukter i Østerrike. Antall revisjoner er noe lavere enn i 2015, dels som følge av færre fabrikker, men hovedsakelig som følge av færre oppfølgingsrevisjoner og et stadig høyere nivå på fabrikkene. Orkla er svært nær målet om at alle fabrikker oppfyller konsernets krav til mattrygghet på høyeste nivå, med unntak av noen få fabrikker som følges tett opp for å sikre at forbedringer gjennomføres.

Resultater 2016

Revisjon av Orklas fabrikker:

  • 57 fabrikker ble revidert, mot totalt 76 i 2015.

Opplæring i mattrygghet:

  • 12 personer deltok på Orkla Food Safety Training Course, mot 17 i 2015.